eigenheid

van ons en van jou

Where the needs of the world and your talents cross,
there lies your vocation. 

~ Aristoteles

“Wij voelen ons comfortabel in onze eigenheid, en we wensen jou hetzelfde.

Eenieder van ons team past in de Radical Integrity visie op een heel eigen manier. 

Eigenheid en uniciteit ...

Iedere vraag is anders, elke persoon is uniek, alle teams hebben een eigenheid.

 

We zijn sterk in het aanvoelen van wat nu zo typisch is voor jouw situatie en voorkeur.   En we gaan met gemak onze inhoud en stijl flexibel aanpassen.  Van bij de planning en uitvoering, tot bij de opvolging.

 

Om niet alleen voor jou, maar ook voor onszelf fris te blijven, vermijden we dus zoveel mogelijk te voorzien in een standaard-aanbod.  Omdat we onszelf zo weinig mogelijk willen herhalen.

 

Daag ons uit, stel een zeer persoonlijke vraag die er echt toe doet voor jou.   En we vullen het dankbaar voor je in !

Nuance

 

Wij onderschatten je scherpheid van geest en je leervermogen niet.

 

Zoek bij ons geen al te simpele, oppervlakkige uiteenzettingen die goed klinken, maar nogal hol zijn en vlug vergeten.

 

Het interessante zit zelden in het zwart-witte verhaal of in het aankondigen met veel volume.  Eerder in de tussenzones, in het uitdiepingsproces.  In nieuwe opkomende vragen bij jou en bij ons.  

 

Wij willen je waarlijk iets meegeven. Echt verworven vaardigheden en onverhoopte inzichten. In elk geval iets wat blijvend z’n waarde behoudt in jouw ruimer gekaderd en vernieuwd bewustzijn.