team

coaching & training

zie hier voor het onderscheid tussen coaching, training en mastery...

The Self is Universal

Walking this path means to awaken to the essence of what we truly are, — pure Consciousness ‒ expressed through the uniqueness of our individuality. The Self is universal. It is the core of Awareness within the Heart of each of us, the ground of our Being, ever-present, ever-conscious, ever-blissful.

“There’s no such thing like Pure Awareness outside of your awareness. I AM — the face of Awareness looking in recognition of my own Self. Let these words resonate in your Heart — and it will bring you home. This is an integral spirituality — it’s not spirituality of the mind or the senses. It’s spirituality which does not leave one stone unturned. It includes absolutely everything and excludes nothing. It’s not my teaching. This Teaching is the only Teaching out there that has ever existed. Because this Teaching is older than Time. And those who drank from the Source are drunk on the Source...”

 

The Path of the Heart embraces the universal teaching of brother and sisterhood, of deep respect for one another. It teaches us to look beyond outer appearances, to see the vibrant, luminous Divinity that we are, to see God in each other and all manifestation. It invites us to celebrate differences as the manifold expression of God's creative play, and to birth the shared vision of life lived from the throbbing, fluid, ecstatic wisdom of the Heart.

Transparante team-evalutie

Evaluatie kan best de nodige tijd en een ideale vorm krijgen.  

 

In een bedrijf dat houdt van openheid en samenwerking, kan je er een sociaal event van maken.  Evaluatie wordt zo een krachtig instrument voor het versterken van de binding en de gedeelde verantwoordelijkheid.

Ieders functioneren in team bekijken, kan ook meer gewicht geven aan ondergesneeuwde sentimenten en zal bepaalde standpunten wat afvlakken omdat ze te individueel en/of geladen waren.  Het gaat immers niet langer om de (mogelijk tamelijk subjectieve) mening van één enkel iemand, maar om de meer algemene trends die al of niet boven water komen drijven, vanuit het hele team.

Er bestaan originele en zeer professionele manieren om elkaars functioneren te evalueren in groepsverband, zonder dat dit als bedreigend hoeft over te komen en zonder dat alle lof en aandacht naar (alweer) dezelfde personen gaat.

Als je wederzijds evalueert in teamverband, liefst met inbegrip van de leidinggevende, heb je het grote voordeel dat in sterke mate de sociale dynamieken die in het team spelen, aan de orde kunnen komen.

Tegelijk zou er best ook een terugkoppeling kunnen plaatsvinden aangaande werkplezier en persoonlijke loopbaanwensen.   

  • Wie inspireert wie, misschien zonder er zich tot nu toe bewust van te zijn?

  • Wie stelt geregeld gedrag dat - door meerdere personen - ervaren wordt als hinderend of als nadelig voor het algemene welbevinden of de productiviteit?

  • Wie kan uitgenodigd worden tot meer durf of tot meer initiatief?

  • Hebben we aansluitend voorstellen voor wijzigingen in taakverdeling en waar kan de ondersteuning beter en hoe?

 

Voor zo’n delicate activiteit kan je ons met een gerust gevoel inzetten.  Vanuit empathie, uitzonderlijke zorgvuldigheid, terdege achtergrondkennis en de nodige ruggengraat kunnen we dit uitbouwen tot een krachtig verhelderend en verbindend instrument voor de organisatie en het team.  Tegelijk kunnen we een verrijkende persoonlijke ervaring garanderen voor alle deelnemers, met het oog op empowerment.